Fare for totalforbud - det brukes altfor mye vann i Aremark

Vannkanne[1]

Vanningsrestriksjonene må overholdes. Dersom ikke vannbruket går kraftig ned, må kommunen innføre totalforbud. Da er det heller ikke lov til å vanne med vannkanne.

Totalforbud innebærer all form for vanning. Inkludert vanning med håndholdt slange og vannkanne. 

Per i dag er det kun vanningsrestriksjoner. Det vil si at det kun er lov å vanne med håndholdt slange eller kanne. Men det ser ikke ut til at folk har skrudd av vannsprederne sine og andre vanningsanlegg. 

Forbruket har vært sterkt økende den siste uken. Nå er forbruket så høyt at det er fare for at kommunen ikke klarer å produsere nok drikkevann til innbyggerne.

Dersom du av spesielle årsaker må bruke vannspreder eller andre vanningsanlegg,  kan det sendes en skriftlig søknad om dispensasjon. 

Søknaden sendes på epost post@aremark.kommune.no eller med snilepost til : Aremark kommune, Aremarkveien 2276, 1798 Aremark. 

Tips en venn Skriv ut