Vi ønsker tilbakemelding fra deg som deltok på medvirkningskvelden. 

Hvis du ikke fikk fylt ut evalueringsskjema den 29. mars kan du gjøre det her: 

Evalueringsskjema