Den ordinære møteplanen for april 2020 er satt til side som følge av situasjonen med koronaviruset, og ordfører Håkon Tolsby og rådmann Andreas Lervik har satt opp følgende møter i april 2020 (med forbehold om at det er saker til behandling):

22. april: Møte i Drift- og utviklingsutvalget kl. 18.00 og i Levekårsutvalget kl. 19.00. Møtene vil høyst sannsynlig foregå digitalt via Teams.

23. april: Møte i Formannskapet kl. 17.00. Møtet vil høyst sannsynlig foregå digitalt via Teams.

29. april: Møte i Kommunestyret kl. 18.00. Møtet vil høyst sannsynlig foregå digitalt via Teams.