Det er forbudt å bruke engangsgrill på grunn av skogbrannfare

Brann i skogen

Det er innført totalforbud mot bruk av ild i og i nærheten av skog og annen utmark

Forbudet inkluderer også bruk av engangsgriller eller annet utstyr som kan bidra til at vegetasjon antennes.

Som følge av stor fare for gress- og lyngbrann har brannsjefene i Østfold og Follo i Akershus vedtatt totalforbud mot å gjøre opp ild i og i nærheten av skog og annen utmark.

Totalforbudet inkluderer også grilling på faste oppbygde grillplasser.

Vi minner om at åpen ild i og i nærheten av skogmark er forbudt uten tillatelse fra brannvesenet (kommunen) i tidsrommet mellom 15. april og 15. september hvert år.

"I nærheten av" defineres som nært nok til at flammer, gnister eller glør kan antenne vegetasjon eller annet brennbart materiale. Forbudet inkluderer også bruk av engangsgriller eller annet utstyr som kan bidra til at vegetasjon antennes. I forbindelse med eventuell skogsdrift må stor forsiktighet utvises, og kjetting tillates ikke benyttet.
 

Det varme og tørre været som vi har hatt i vårt distrikt i lengre tid har ført til stedvis stor gress- og lyngbrann i kommunene. Skogbrannfarevarselet, se www.yr.no øker til meget stor skogbrannfare i løpet av uken på bakgrunn av de foreløpige værvarsel som er utgitt. Det anses av den grunn som nødvendig å innføre særskilte tiltak mot gress- og lyngbrann og skogbrann.

Ild ved sjøen
Flere har stilt spørsmål om bålfyring og grilling ved sjøen. Vi har imidlertid vegetasjon langs hele kysten vår, og det skal svært lite til før man mister kontrollen selv med et lite kaffebål nær vannkanten. Det kan også nevnes at engangsgriller ved flere tilfeller har startet både små og større branner her i Østfold, og forbudet gjelder derfor også disse.

Et kjent turtips kan være å medbringe ferdig mat og på termos.

Forbudet gjelder inntil det kommer nedbør av betydelig mengde.

Brannvesenet oppfordrer alle til å respektere totalforbudet mot bruk av ild i denne perioden. Skader oppstått som følge av bruk av alle typer ild eller annen aktivitet som fører til brann, kan medføre straffeansvar.

Tips ein ven Skriv ut