Deltagere på voksenopplæringen i Aremark har gjennomført ungskogpleiekurs.  Hans-Ole Arnesen fra Skogkurs sto for opplæringen, og 7 deltagere er nå sertifiserte for å arbeide med rydding i skogen.

Kurset er et ledd for å nå målet om og komme raskest mulig ut i  arbeid. 

Aremark kommune jobber aktivt med å finne relevant arbeidspraksis for deltagere av introduksjonsprogrammet. Det har nylig kommet senterale krav om at introduksjonsprogrammet skal inneholde et arbeidsrettet element, men dette er noe vi i Aremark allerede har praktisert for alle introduksjonsdeltagere fra 2022, sier Camilla Johansen, flyktningkoordinator i Aremark kommune.

Relevant arbeidspraksis har vært helt avgjørende for at 67% av de vi bosatte i 2022 er ute i lønnet arbeid.

Det vært stor velvilje og engasjement fra både private og kommunale virksomheter til å gi flyktningene arbeidspraksis.  Vi opplever også at de vi bosetter har et ønske om å finne arbeid og etablere seg i Norge.