Onsdag 19. august ble tre punkter i forrige smittevernvedtak opphevet.

  • Videre er det bestemt at det ikke skal avholdes offentlige arrangementer i Aremark kommune i samme tidsperiode. Oppheves fra 19.08.2020.
  • Idrettshall: Kun åpen for trening - det tillates ikke at utøvere fra andre kommuner trener i hallen. Oppheves fra 19.08.2020.
  • Idrett generelt: Det er kun trening som for tiden tillates i Aremark kommune - det tillates ikke at utøvere fra andre kommuner bedriver organisert trening i kommunen. Oppheves fra 19.08.2020.

Kopi av vedtak fra 12.08.20 finner du her. 

Bakgrunn for endring i vedtaket:

Smittesituasjonen i nærliggende kommuner til Aremark virker nå å være mer under kontroll og man ønsker da å unngå unødvendige strenge tiltak som også rammer barn og unge.