Støtteordning for næringsutvikling i Østfold

Frist for neste søknadsrunde i Østfold fylkeskommunes støtteordning for næringsutvikling i Østfold er 24. august 2019. 

For retningslinjer for støtteordningen og informasjon om hvordan søke: Se mer informasjon her.

Vi oppfordrer spesielt til samarbeid, gjerne mellom kommuner og bedrifter, bedriftsnettverk og andre organisasjoner.

Ordningen skal bidra til nye arbeidsplasser i hele Østfold. Støtteordningen skal først og fremst komme små- og mellomstore bedrifter og virksomheter i Østfold til gode, men det er innovasjonsmiljøene, kommunene, foreningene, utdanningsinstitusjonene eller forskningsmiljøene som må være prosjekteier og søker. 

Hva kan det søkes om?

  • Har du som næringsutvikler prosjekter innen omstilling og kompetansetiltak som er med på å styrke næringslivet i regionen og bidra til etablering av nye arbeidsplasser i Østfold ønsker vi at du søker.
  • Vi ser etter prosjekter som jobber med å tiltrekke virksomheter og kompetanse til Østfold, sikre bærekraftig vekst i bedrifter eller legger til rette for flere vekstkraftige nyetableringer.
  • Videre ønsker vi gode prosjekter som bidrar til omstilling gjennom innovasjonsaktiviteter og/eller å sikre tilgang på relevant kompetanse i arbeidsmarkedet.

Søknad sendes gjennom:  regionalforvaltning.no. 

Mvh

Østfold Fylkeskommune

Tips en venn Skriv ut