VisitØstfold AS er etablert

En gutt som sitter og fisker

– Jeg er veldig fornøyd med at vi dag går til det historiske skrittet å løfte reiselivet i Østfold gjennom en forsterket og helhetlig satsing. Spesielt har jeg store forhåpninger til at dette kan løfte opp og hjelpe de fyrtårnene som hele Østfold føler eierskap til og stolthet over, sier Siv H. Jacobsen leder for Hovedstyret for opplevelsesnæring i Østfold.

Med stiftelsen sier reiselivs-Østfold at det ikke er nabobyen som er konkurrenten i jakten på turisten, men andre byer og land. Selskapet skal jobbe med profilering, markedsføring og salg av reiselivet i Østfold.

Samarbeidet lenge

Selv om VisitØstfold AS først ble stiftet i dag, har det allerede vært samarbeidet lenge innenfor reiselivet i Østfold. Det startet med noen få fellestiltak og prosjekter. Etter hvert så fylkeskommunen utviklingspotensialet til reiselivsnæringen, og startet en bransjesatsning på opplevelsesnæring i 2009. Denne satsningen resulterte i etableringen av medlemsorganisasjonen Østfold Reiseliv. Gjennom Østfold Reiseliv har fylkeskommunen og destinasjonsselskapene gjennomført flere markedsføringskampanjer og felles prosjekter for å styrke næringen og gjøre Østfold mer synlig som en reiselivsdestinasjon. – Det har blitt gjort mye bra allerede, og det bygger vi selvsagt videre på, sier Jacobsen, som nevner samarbeidet på web, hvor alle destinasjonene nå er på en felles plattform.  – Men det finnes ytterligere potensiale. Med å slå sammen resurser både økonomisk og kompetansemessig, vil vi sammen kunne utvikle et sterkere og mer robust reiseliv i Østfold, fortsetter hun.

Operativ fra 2015

I tillegg til flere midler til profilering og markedsføring, vil det nå bli ansatt to personer på heltid for å gjøre Østfold mer synlig. – Dette betyr en reell økt satsning på reiselivet i Østfold, og vi håper på å være operative fra januar 2015, sier Mette Bakken styreleder i Visit Fredrikstad og Hvaler, som har ledet arbeidet med etableringen av VisitØstfold AS.

Det neste som nå står på trappene for det nybakte reiselivsselskapet, er rekruttering av de to nye stillingene og utarbeidelse av markedsplaner.

Kontaktpersoner:

Østfold fylkeskommune – Siv H. Jacobsen, 482 67 061

Visit Fredrikstad og Hvaler – Maya Nielsen, 958 32 233

Halden Turist – Liv Lindskog, 932 44 062

Visit Moss – Unn Bøhm Tveito, 913 30 668

Byselskapet – Marit Bjørnland, 975 22 311

Indre Østfold Utvikling – Bjørn Winther Johansen, 979 81 439

Tips ein ven Skriv ut