Bygdekinoen må dessverre avlyse alle kinoforestillinger til og med søndag 17. januar. 
Grunn for avlysing er økt smitte og regjeringens anbefaling om at all kulturaktivitet utsettes og endringer i regler for hvor mange som kan samles.