Etter brudd i forhandlingene om bussbransjeavtalen, stopper alle bussene i Østfold fra søndag 20. september, også skolebussene i Aremark. Foreldre/foresatte til barn på Aremark skole må selv sørge for skyss til og fra skolen så lenge streiken pågår. Det oppfordres at foreldre snakker sammen og prøver å finne gode løsninger sammen. Bilene kan bruke droppsonen til bussene i tillegg til den vanlige droppsonen ved skolen. Mer informasjon kan leses her