Treninger og annen organisert idrettsaktivitet kan gjennomføres i tråd med myndighetenes anbefalinger og idrettens retningslinjer.

Aremarkhallen holdes åpent for aktiviteter for utøvere som har hjemstedsadresse i Hvaler, Fredrikstad, Sarpsborg, Halden og Aremark.
Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt inne. De kan også unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten.