Brannsjefen minner om bålforbud i skogen

Selv om totalforbudet mot all bruk av åpen ild er opphevet, gjelder det generelle forbudet om bruk av åpen ild i skog og mark i tidsrommet 15. april – 15. september.

Det har kommet flere meldinger til brannvesenet om bålbrenning i utmark denne helgen. Vi minner derfor om regelverket og ditt ansvar.

Til orientering må det fortsatt søkes om å tenne opp ild i og i nærheten av skog og utmark frem til 15. september 2018. Ta kontakt med ditt lokale brannvesen.

Kontakt brannvesenet dersom du har spørsmål.

Vi minner også om aktsomhetsplikten enhver plikter å vise ved gjennomføring av aktiviteter som kan føre til brann. Jfr. Forskrift om brannforebygging §3.

Tips ein ven Skriv ut