Bli støttekontakt!

hand-3035665_1920

Aremark kommune søker etter støttekontakter. Vi søker positive, trygge og imøtekommende personer som kan tenke seg å være støttekontakt noen timer per uke
Til denne tjenesten søker vi mennesker som har tid og overskudd til andre, og som har lyst å bidra med gode aktiviteter og positive opplevelser.

Det kreves ingen formell utdanning for å bli støttekontakt. Det er også en fordel hvis du disponerer bil.
Brukergruppen er barn over 10 år, ungdommer og voksne.
 

Dette gjør du som støttekontakt

  • Støttekontakt er en kommunal tjeneste for personer som trenger hjelp til å få en aktiv fritid eller komme ut av en isolert tilværelse.
  • Støttekontakten kan tilby sosialt samvær og følge til ulike typer fritidsaktiviteter. Innholdet i tjenesten tilpasses ønsker, behov og forutsetninger hos mottakeren.
  • Som støttekontakt kan du bidra med positive opplevelser og utvikling, og være en viktig person i et annet menneskes liv. Mange støttekontakter synes oppdraget er givende også for dem selv. Det er et løpende behov for å rekruttere nye, spesielt gjelder dette unge voksne menn og kvinner med bil.
  • Det vanligste er å ha individuell støttekontakt noen timer i uken. Oppdraget som støttekontakt kan likevel også gjelde for grupper, og det kan utføres i samarbeid med frivillige organisasjoner.

Dette kreves av deg

  • For å bli støttekontakt må du ha fylt 18 år. Du må være pålitelig og trygg på deg selv. 
  • Av hensyn til den som trenger støttekontakt, ønsker vi at du kan påta deg oppdraget i minimum ett år. Det kreves ingen fagbakgrunn.
  • Støttekontakten har taushetsplikt. Støttekontakten skal sende inn jevnlige rapporter til kommunen og delta i evaluering av tjenesten.
  • Som støttekontakt blir du pålagt å fremvise politiattest. Det kreves politiattest for personer som skal yte helse- og omsorgstjenester (jfr. Lov om barneverntjenester § 6 - 10, siste ledd og Lov om kommunale helse og omsorgstjenester § 5 - 4). 
  • Politiattesten skal vise om søker er siktet, tiltalt, ilagt forelegg eller dømt for seksuelle overgrep, vinningslovbrudd eller narkotikalovbrudd. 
  • Søker har selv ansvar for å innhente politiattest, og vil motta søknadsskjema og bekreftelse på at politiattest er nødvendig fra den som iverksetter oppdraget. 
 

Kontakt: Kirsti Brynildsen på Tlf: 45637042 for mer informasjon.

Tips ein ven Skriv ut