Det er oppblomstring av blågrønnalger i Haldenvassdraget. 
Ved en stor algeoppblomstring blir vannet grønnfarget og en kan se et tydelig grønt overflatesjikt. Algene kan gi kløe og utslett på huden hos noen, eller oppkast og diaré hvis en svelger  vannet. 

Vi fraråder at små barn oppholder seg i vannkanten der det er synlige rester etter algeoppblomstring slik som bildet viser.
Vi fraråder å bade når vannet er grønnfarget av alger. Frarådingen gjelder også for dyr.

Informasjon fra Folkehelseinstituttet om blågrønnalger.