Brua ligger på grensen mellom Marker og Aremark kommune, og stengingen vil berøre den sørlige delen av Øymarksjøen, men påvirker ikke båttrafikk i retning slusene ved Strømsfoss.

Viken fylkeskommune er ansvarlig for alle arbeidene på brua som vil pågå i omtrent 4 uker.

Les mer på Viken fylkeskommunes nettsider.

For ytterligere informasjon, kontakt byggeleder Rawand Rizgar Ahmed i Viken fylkeskommune på telefon 478 77 004 eller rawanda@viken.no