Mellom 15. april og 15. september er det forbud mot å gjøre opp åpen ild i skog og mark. Vi ønsker å minne våre innbyggere og andre brukere av vår flotte natur på dette. Selv små bål kan starte skogbrann. Vis hensyn og ta ansvar for å hindre brann i skog og mark.