Rehabilitering av Aremark kommunale barnehage med klimavennlig og bærekraftig løsninger, bruk av kortreist kledning i osp, og trær hugget og levert av lokal produsent sikret Aremark kommune Klima Østfold-prisen 2023.

Klima Østfold-prisen er kommunesamarbeidets pris som hyller gode klimatiltak i offentlig regi i regionen. Prisen deles ut under Klimarådsmøtet på Bamsrudlåven 21. mars. 

Årets nominerte til Klima Østfold-prisen 2023 er NORSUS, NCCE & Fredrikstad kommune, Halden kommune, Rakkestad kommune og Aremark kommune.

Aremark kommune: Rehabilitering av Aremark kommunale barnehage
I 2021 åpnet Aremark kommune den rehabiliterte barnehagen, som i sin tid ble bygget i 1990. Kommunen engasjerte «Pluss Arkitekter» som fikk ansvaret for å finne gode klimavennlig og bærekraftig løsninger for å rehabilitere. Barnehagen er kledd med miljøriktig kortreist kledning i osp, som krever lite vedlikehold. Trærne er hugget i Aremark, og materialene er levert av en lokal produsent. Den gamle taksteinen er beholdt, mens dører og vinduer er skiftet ut. Barnehagen er tilknyttet kommunens fjernvarmeanlegg som fyres med skogflis fra nærområdet.