Det er kommet anbefaling fra FHI om ny oppfriskningsdose (dose 5) til aldersgruppen 75 år og eldre, og sykehjemsbeboere.  

Aremark kommune tilbyr drop-in-vaksinering torsdag 27. april kl. 09.00–16.00 på Furulund. 
For å sikre tilstrekkelig intervall til den planlagte høst-dosen for de eldre, oppfordres de som ønsker ny dose til å oppsøke tilbudet i løpet av april 2023. Det bør ha gått mer enn 6 måneder siden forrige dose, men en oppfriskningsdose kan gis med et minimumsintervall på 3 måneder siden forrige dose. 

Vaksine og vaksinering er fremdeles gratis for de som ønsker vaksine. En ny dose vil være særlig aktuell for dem som ikke tidligere har gjennomgått SARS-CoV-2-infeksjon, og for de som har en eller flere underliggende risikofaktorer. Ettersom det er de eldste som er mest utsatt for alvorlig sykdomsforløp, og effekten mot alvorlig sykdom avtar noe over tid, mener FHI det er grunn til å anbefale aldersgruppen 75 år og eldre en ny dose nå. Dette vil gjøre dem bedre rustet mot en eventuell ny smittetopp i perioden frem mot neste vintersesong.