Kommunen forvalter ikke Klaretjern

Klaretjern er i privat eie. Det samme gjelder de parkeringsplassene som er der i dag. Veien forbi er fylkesvei og tilhørende fylkeskommunen.

Klaretjern er ikke en offentlig sikret badeplass/friområde, og det finnes ingen planer i kommunen om å drifte området rundt Klaretjern.

Hverken grunneier eller kommunen ønsker å tilrettelegge for økt bruk av området, da det allerede er en bruk som medfører hard belastning. Dette er en av grunnene til at kommunen ikke har planer om  å sette opp sanitæranlegg ved tjernet eller etablere renovasjonsordning. Grunneier ønsker ikke å utvide parkeringstilbudet da dagens parkeringsbehov dekker det området tåler av besøk.

Dersom folk ønsker å bruke området er det basert på disse forutsetningene og med de begrensninger som er.

 

Klaretjern spesielle egenskaper

Grunnen til at Klaretjern er så attraktiv er dets klarhet. Årsaken til at vannet er så klart er fordi vannet inneholder mye aluminium. Dette gir vannet en syrligere pH enn normalt vann. På grunn av den lave pH ‘en klarer ikke vanlige organismer å overleve i vannet. Derfor blir ikke organiske materialer som tre o.l. brutt ned. Det blir liggende på bunnen uten å bli borte. Nå kommer til mye næringsstoffer fra kantene rundt tjernet. Dette kan komme fra urinering og avføring som gjøres i busker og kratt. En annen kilde er at vannet i tjernet forstyrres når ting som ligger på bunnen blir dratt i slik at vannkvaliteten forringes.

Derfor skal man vise særlig hensyn til naturen man befinner seg i når man besøker Klaretjern.

 

Parkering langs veien er forbudt

I august 2019 ble fylkesvei 106 forkjørsvei, det betyr at det forbudt med all parkering langs denne veien nå. Fylkeskommunen i Viken har ikke tenkt å skilte parkering forbudt langs veien da dette fremkommer i Forskrift om kjørende og gående trafikk (trafikkreglene) §17.3.

 

Oppfordring til besøkende

Kommunen har i samråd med grunneier følgende oppfordring til besøkende ved Klaretjern:

  • Følg Allemannsrettens punkt: I utmark kan enhver ferdes til fots hele året, når det skjer hensynsfullt og med tilbørlig varsomhet. Dette innebærer at man ikke skal ødelegge vegetasjonen eller forsøple i vannet eller omgivelsene eller forstyrre det som ligger i vannet. Klaretjern er et sårbart økosystem.

  • Parkering langs fylkesveien på stedet er forbudt.

  • Om tilgjengelige parkeringsplasser er fulle anbefales det å finne alternative utfartssteder og heller besøke tjernet ved et annet tidspunkt.

  • Vær forberedt på at det ikke er sanitæranlegg på steder. Vis hensyn og respekt for de andre brukerne av området og ikke bruk busker til dobesøk.

  • Området er ikke tilknyttet den kommunale renovasjonstjenesten så alt du tar med deg dit må du ta med hjem. Dette gjelder også engangsgriller.

  • Det er to tilrettelagte badeplasser i Aremark; Skjæra (ved sentrum) og Tripperød (mellom Bjørkebekk og sentrum) som både har sanitæranlegg og renovasjon.