Foto: Strix

Viken fylkeskommune oppretter bygdemiljøpakker som kan styrke distriktene med attraktive lokalsamfunn, næringsvekst og klimavennlig stedsutvikling - i tett samarbeid med kommunene. Viken fylkeskommune mottok 16 søknader fra kommunene i Viken om å delta i bygdemiljøpakkene. Fylkesrådet i Viken har innstilt på at det er Aremark, Lunner og Rollag som blir de første pilotkommunene. Endelig vedtak fattes av fylkesrådet 17. juni 2021. 

Forenklet sagt handler bygdemiljøpakkene om at fylkeskommunen «låner bort verktøykassen sin», og kan bidra med blant annet veiledning, nettverksbygging og plan- og strategiarbeid. Støtten kan skreddersys til kommunens behov. Temaene i bygdemiljøpakkene kan handle om alt fra næringsutvikling, samferdselsprosjekt, kulturutvikling eller lokalt utdanningstilbud.

Her finner du mer informasjon om bygdemiljøpakkene