Aremark Bondelag vil at du registrerer din villsvinskade

villsvin

Har du opplevd å få eiendommen din ødelagt av villsvin? Da ønsker Aremark Bondelag kontakt med deg.

Foto: Jonas Kindberg, Norsk institutt for naturforskning

Aremark Bondelag skriver: 

Villsvinet er på full fart inn i norsk natur igjen. I dag er det ca. 1000 villsvin i Norge. I Sverige regner man med at det nå er 200 000 villsvin og det er bred enighet om at bestanden i Norge vil øke dramatisk dersom det ikke settes inn drastiske tiltak for å hindre videre utbredelse.

I Sverige øker skadene forårsaket av villsvin på grasjorder, kornproduksjon og potet- og grønnsakproduksjon. Det anslås at 40 % av Sveriges bønder nå er påvirket av villsvin som skader avlinger for om lag 7 % av totalverdien. Samtidig spares heller ikke folks hager, kirkegårder eller parker i villsvinets matsøk. Utfordringene er også økende i trafikken og det totale skadeomfanget i Sverige forårsaket av villsvin anslås til ca. 1 milliard kroner pr. år.

På denne bakgrunn har temaet villsvin blitt drøftet stadig oftere. Det er bred enighet i mange instanser om at «noe må gjøres», men hva som må gjøres, hvordan ting bør gjøres eller hvem som bør gjøre noe er det liten enighet om.

Samarbeid

Styret i Aremark Bondelag har arbeidet en del med tema villsvin i 2018. Et resultat av dette er at vi i samarbeid med Utmarksavdelingen Akershus og Østfold har utarbeidet et skjema, basert på svenske erfaringer, for registrering av skader forårsaket av villsvin.

Hensikten med skjemaet er å få en første samlet oversikt over hvilke skader villsvinet forårsaker i Aremark. Registreringen vil kunne gi oss mer konkret kunnskap om størrelse og omfang av problemet.

Andre Bondelag i Østfold har ytret ønske om å få delta i denne registreringen. Vi skal gjerne dele våre erfaringer med andre, men ønsker i første omgang å gjennomføre en slik undersøkelse i egen kommune.

Skjemaet sendes til alle medlemmene av Aremark Bondelag og også til dem som ikke er medlemmer, men som mottar produksjonstilskudd.

Her er skjemaet!

Vi ønsker at så mange som mulig deltar i denne registreringen. Skjemaet vil derfor være tilgjengelig for alle andre som blir påført skade av villsvin. 

Skjemaet fås ved henvendelse til miljøvernkonsulent Ann Kristin Halvorsrud, ann.kristin.halvorsrud@marker.kommune.no
eller leder i Aremark Bondelag, Per Ola Haartveit, p-haartv@online.no   

Eller du kan laste ned og skrive ut skjemaet selv ved å følge denne lenken!

Vi håper alle som opplever villsvinskader er villige til å delta. På den måten vil vi kunne få en samlet oversikt.

Aremark august 2018    

Styret i Aremark Bondelag

Tips ein ven Skriv ut