Regjeringen har besluttet at alle grenseoverganger åpnes samtidig ved midnatt natt til 6.10.21.

Generelt
I forbindelse med at Norge gjenåpnet den 25. september så lettes også mange innreiserestriksjoner. Regjeringen legger opp til en gradvis nedtrapping av grensekontrollen gjennom tre faser. Vi er nå i fase 1, det betyr at hvis du hører til dem som må teste seg skal det gjøres med hurtigtest ved en offentlig teststasjon innen 24 timer etter ankomst til Norge.

Reisende med testplikt skal som hovedregel fortsatt teste seg på grensen. Personer som ikke har et godkjent digitalt koronasertifikat, er i utgangspunktet testpliktige dersom de kommer fra land eller områder med karanteneplikt. Se hvilke regler som gjelder for deg - karantenesjekken.

For mer informasjon om innreise til Norge, se nettsiden til Regjeringen.

Testing
Bjørkebekk testsenter vil fortsatt være åpent for testing mellom kl. 08.00 og 15.30 hver dag i fase 1. Foreløpig vil ordningen vare ut oktober 2021. Utenfor Bjørkebekk testsenterets åpningstid henviser vi til Svinesund testsenter i Halden eller testsenteret i Marker kommune.

Registrering av innreise til Norge
Personer som ankommer Norge fra et område med karanteneplikt, skal før innreise registrere opplysninger som er nødvendige for å sikre etterlevelse av karanteneplikten, for å styrke smittevernarbeidet og bidra til bedre smitteoppsporing. Alle med registreringsplikt må registrere sin egen innreise.

Fritak fra innreiseregistrering

  • Barn under 16 år
  • Personer som kommer fra et område uten karanteneplikt.
  • Dersom du kommer fra et område med karanteneplikt, men er fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19 siste seks måneder og kan dokumentere dette ved å fremvise:
  1. Norsk, svensk eller dansk koronasertifikat med QR-kode
  2. EUs digitale koronasertifikat (land koblet til EUs løsning)
  3. NHS Covid-pass fra England eller Wales med QR-kode, eller koronasertifikat fra Nord-Irland eller Skottland med QR-kode

Til innreiseregistrering

Bjørkebekk testsenter
Åpent alle dager mellom kl 08.00 - 15.30
Kontakttelefonnummeret til senteret: 969 43 147
Adresse: Aspernveien 5, 1798 Aremark