Hjem/Alle tjenester/Kommunen/Administrasjonen

Administrasjonen

Aremark kommune

Bli kjent med rådmannen og virksomhetslederne i Aremark kommune.  

Andreas Lervik portrett til nettside
Rådmann Andreas Lervik

Rådmann

Rådmann: Andreas Lervik

E-post: andreas.lervik@aremark.kommune.no

Mobil: 93434698

Besøksadresse: Rådhuset, 1798 Aremark

Bosatt: Sarpsborg

Mette Eriksen portrettny
Mette Eriksen er regnskap- og økonomisjef.

Regnskap- og økonomisjef

Regnskap- og økonomisjef:  Mette Eriksen Tlf. 97767430

E-post:mette.eriksen@aremark.kommune.no

Besøksadresse: Rådhuset, 1798 Aremark

Eriksen har ansvar for stab- og støttefunksjoner som: informasjon, post, arkiv, sentralbord/resepsjon, økonomi, regnskap, lønn, innkjøp, skatt/innfordring

Biografi:

Født: 1964

Bosatt: Halden

Utdannelse: Revisor

  • Mette Eriksen jobbet tidligere som revisor i Indre Østfold Kommunerevisjon. Hun ble ansatt som regnskap - og økonomisjef i 2008. Hun kjente kommunen fra før gjennom sin tidligere jobb og visste at det var en god kommune å jobbe og være i.
  • Eriksen trives godt utendørs enten til fots eller på sykkelen.

Oppvekst og grunnskole

Består av grunnskolen og skolefritidsordning (SFO), bibliotek, kulturskole og voksenopplæring.

Kontaktinformasjon:

Rektor/virksomhetsleder: Frode Gabrielsen

Mobil: 47882689

Epost: frode.gabrielsen@aremark.kommune.no

Besøksadresse: Aremark skole, 1798 Aremark

Ragnfrid Næss - virksomhetsleder barnehage - portrett
Virksomhetsleder barnehage og kultur Ragnfrid Næss.

Barnehage og kultur

Består av barnehage og kultur. Hun har også ansvar for ungdomsklubben ved Aremark skole og Frivilligsentralen.

Kontaktinformasjon:

Virksomhetsleder/styrer: Ragnfrid Næss Tlf: 92251874

E-post: ragnfrid.nass@aremark.kommune.no

Biografi:

Født: 1971

Bosatt: Halden

Utdannelse: Barnehagelærer, drama og styrerutdannelse.

  • Jobbet tidligere som pedagogisk leder ved Karrestad barnehage i Halden. Har også jobbet blant annet på barnevernsinstitusjon i Rakkestad.
  • Var hovedtillitsvalgt i Utdanningsforbundet i fire år fram til 2013. 
Henriette-portrett
Henriette Wisur-Olsen er virksomhetsleder for plan-miljø og teknisk etat.

Plan- miljø og teknisk

Virksomheten består av saksbehandling, beredskap, byggesak, kommuneplan, reguleringsplaner, skog, jord, miljø, vilt m.m.

Kontaktinformasjon:

Henriette Wisur-Olsen er virksomhetsleder. Tlf 95055593

E-post: henriette.wisur-olsen@aremark.kommune.no

Besøksadresse: Rådhuset, 1798 Aremark

Biografi:

Født: 1961

Bosatt: Manstad i Fredrikstad

Utdannelse: Tilsvarende sivilingeniør. Studerte i Norge og USA.

  • Var tidligere teknisk sjef i Råde kommune.
  • Har arbeidet som prosjektutvikler i FOBBL - Fredrikstad og omegn boligbyggelag. 
  • Norges første kvinnelige brannsjef i Fredrikstad. 
Christian Gundersen-portrett
Christian Gundersen er virksomhetsleder for helse, barnevern, pleie og omsorg og NAV Aremark

Helse og barnevern - Pleie og omsorg

Virksomheten består av barnevern, kommunelege med legesekretærer, helsesøstertjenesten og kommunefysioterapitjenesten.

Pleie og omsorg omfatter sykehjem, hjemmesykepleie, hjemmehjelp, funksjonshemmede og individuelle døgnbaserte opplegg. 

Kontaktinformasjon:

Christian Gundersen er virksomhetsleder

Mobil: 92616440.

E-post: christian.gundersen@aremark.kommune.no

Besøksadresse: Rådhuset, 1798 Aremark

Biografi:

Født: 1962

Bosatt: Halden

Utdannelse: Vernepleier og statsvitenskap årsenhet. Utdannet som systemisk miljøterapeut ved The Institute of Family Therapy i London.

  • Christian Gundersen har arbeidet i Aremark kommune siden 2007. De første årene som psykiatrikoordinator. Han ble ansatt som virksomhetsleder i 2014.
  • Han har to voksne barn og er motorsykkelentusiast.
Tips en venn Skriv ut