Idrettshallen er for tiden en byggeplass og kjøring til byggeplassen kan medføre fare. Innkjøring til byggeplassen er skiltet med innkjøring forbudt.

Barn som skal på trening må slippes av ved Furulund, parkeringsplassen til Furulund kan benyttes.