Varsel om flomfare, oransje nivå for Haldenvassdraget.

Det har kommet mye regn i Haldenvassdraget gjennom helgen. Det er stigende vannstand i innsjøene i vassdraget. Vannføring og vannstand i nedre deler ventes å nå oransje varslingsnivå i løpet av tirsdag. Det kan ventes vannføringer i nedre deler på nivå med flommen i desember 2020. 

Vi ber om at man sikrer og eventuelt flytter verdier bort fra utsatte områder. 

Du kan følge utviklingen og lese mer om dette på nettsidene til Varsom.