Et samarbeid mellom kommunene Aremark, Lunner, Rollag og Viken fylkeskommune

Bygdemiljøpakkene skal bidra til å styrke distriktene med attraktive lokalsamfunn, næringsvekst og klimavennlig stedsutvikling. Fylkesrådet i Viken vedtok 17. juni 2021 at Aremark, Lunner og Rollag blir de første pilotkommunene.

Lurer du på hvordan det går med prosjektet? 
-Les vårt nyhetsbrev for desember her-