Aremark kommune takker for hjelpen med å lokalisere vannlekkasjer i kommunen. Vi oppfordrer fortsatt alle som har hus og hytter med innlagt vann om å holde oppsyn i forhold til vannlekkasjer.