Stortinget har vedtatt at alle som mottar sosialhjelp i desember skal få kr 1000,- ekstra pr voksne og barn i husstanden.

Nav Halden-Aremark har besluttet at vi utbetaler dette som et flatt tillegg til alle som mottar sosialhjelp i desember. 

Trenger du å søke om dette?
Utbetalingen knyttes til den saken du har fått utbetaling på i desember. Det innebærer at den enkelte ikke trenger å sende ny søknad.

Når blir dette utbetalt?
Vi jobber iherdig for at alle skal få dette på kontoen før jul.