Hvert år i november/desember skal det foretas en vannmåleravlesning slik at kommunen kan avregne årets forbruk av vann og avløp for dere med vannmålere.

Alle som har vannmålere og har registrert sitt mobilnummer hos Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT) eller 1881, vil få SMS fra kommunen med beskjed om å lese av måleren. Hvis du har vannmåler og ikke mottar SMS eller brev fra kommunen om avlesning, ta kontakt med kommunen.

Dersom du ikke ønsker å motta eller svare på SMS kan du ta kontakt med saksbehandler Line Dalene på 47454511, eller send en epost til post@aremark.kommune.no.