Ny taksering eiendomsskatt fra 2023
Aremark kommune skal gjennomføre ny taksering i 2022 i henhold til reglene i Lov om eiendomsskatt. Alle eiendommer i kommunen vil da bli takserte på nytt. De nye takstene vil danne grunnlag for utregning av eiendomsskatt for 2023.

Besiktigelse
Vi er i gang med å besiktige alle hytter og hus i Aremark. Arbeidet vil foregå ut året. 

De som befarer eiendommen, vil ha på seg gule vester og legitimere seg med ID-kort. Befaringen gjøres utvendig, det er derfor ikke påkrevet at du som eier er til stede. I tillegg vil besiktigerne ta bilder av bygg og dokumentere forhold som påvirker verdifastsettelsen. Befaringen vil, sammen med offisielle eiendomsopplysninger, være med på å danne grunnlaget for takst av eiendommen. 

Har du spørsmål?
Har du spørsmål om besiktigelsen kan du kontakte leder teknisk Harald Foss på e-post: harald.halvorsen.foss@aremark.kommune.no.