Kommunedirektøren vil presentere forslag til budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026 på Kulturscena v/Aremark bibliotek tirsdag 8. november kl. 17.00.

Presentasjonen blir ikke streamet på grunn av tekniske utfordringer. Presentasjon og budsjettdokumenter vil bli lagt ut på våre nettsider etter presentasjonen.

Bibliotek 2 Lanie