Aremark kommune er dessverre nødt til å avlyse vårens søppeluke. det vil ikke være forsvarlig for alle som ønsker å benytte seg av tilbudet, kommunens ansatte og hjelpere å utsette seg for smittefare i den pågående Covid-19-situasjonen.

Kommunen oppfordrer alle til å bruke Rokke-avfallsanlegg om de skulle ha søppel de ønsker å bli kvitt for neste søppeluke.

Vi ber om at alt som leveres på miljøstasjonene legges i sine respektive konteinere og at søppel ikke blir satt rundt konteinerne. Spesialavfall må leveres til godkjent mottak.

Søppel skal ikke dumpes ute i naturen, dersom kommunen blir gjort oppmerksom på slike tilfeller vil det være aktuelt med anmeldelser.

Mer informasjon om åpningstider, priser og hva som kan leveres på Rokke finnes på Halden kommunes hjemmeside.

Kommunen håper å kunne avholde søppeluke på høsten i uke 39 som normalt. Det betinger at det ligger til rette for dette i forhold til smittevernhensyn.

Kommunen beklager ulempene dette medfører og håper alle som har ventet på søppeluka finner en annen lovlig løsning inntil videre.