I forbindelse med den pågående Covid-19 pandemien har man valgt å stenge SFO og barnehager. Dette er gjort som et smittereduserende tiltak over hele landet. Aremark kommune vil i den forbindelse beklage de ulemper dette påfører den enkelte, men i den situasjonen vi nå er i er dette dessverre et påkrevd tiltak for å begrense smitte.

Kommunen har fått flere forespørsler om utsendt faktura for SFO og barnehage med forfall 20. mars skal betales.

Aremark kommune ber med dette om at utsendt faktura betales innen forfall.

Det er forventet at sentrale myndigheter kommer med nærmere avklaringer om brukerbetaling for SFO og barnehage. Aremark kommune forventer en avklaring fra sentrale myndigheter rundt dette spørsmålet og vi vil forholde oss til de råd/pålegg som blir gitt. En eventuell kostnadsreduksjon vil bli motregnet på første ordinære regning, hvis man ender på en slik løsning.