Velkommen til presentasjon av budsjett- og økonomiplan

Onsdag 6.11.19 legger rådmannen fram sitt forslag til budsjett og økonomiplan for 2020-23. 

Fremlegget starter kl 1600 i kommunestyresalen, Aremark rådhus. 

Dette blir en felles presentasjon for kommunestyret, utvalgene, formannskapet, kontrollutvalget, tillitsvalgte og andre interesserte. 

Velkommen.

 

Tips en venn Skriv ut