Etter to år med korona kan vi endelig invitere til en normal 17. mai feiring i kommunen. 

  • Det blir kiosk og kafé ved skolekjøkkenet på skolen. 9. klasse ved Aremark skole er ansvarlig for dette.
  • Familiesamling på menighetshuset, grillen tennes kl. 17.00 til medbrakt grillmat. Kaker og kaffe serveres.
  • 17. mai program og sanger - PDF

flagg.png

Program for dagen 

Kl. 11.45 Samling ved kirken
Bekransning av bautaen over Eidsvollmannen
Ole Svendsen Iglerød.
Tale ved Øistein Toverud. 
Kl. 12.00 Familiegudstjeneste i Aremark kirke
Sogneprest Geir Braadlie

Kl. 13.15

Barnetoget starter
Fra parkeringsplassen ved Furulund.
Toget går fylkesveien til Rådhuset, svinger østover mot
Haugebykrysset og marsjerer skoleveien via Fosbykollen
til skolen.
Ved Fosbykollen blir det en en hilsen til de eldre ved
elevrådsleder Christian Bredholt Anstensen
Aremarksangen - To første vers.
Kl. 14.00

Barnetoget kommer til skolen
Ja, vi elsker - Tre vers.


Tale for dagen v/ Bygdeungdomslaget
(Silje Lervik og Camilla Glimsdal)
Etter talen blir det utdeling av brus og is til barna.
Medbrakt mat og kaffe inntas.
Salg av vafler, kaffe, pølser, brus og is ved skolekjøkkenet.


Leker og konkurranser for barna.