– Vi må gjøre det beste ut av det

Ordfører og Anstensen

Ordfører Geir Aarbu synes det er trist at lensmannskontoret stenger dørene helt 1. november, men er glad for å beholde tidligere lensmann Monica Anstensen som politikontakt. 

Stasjonssjef Roger Johannessen skal fra 1. november lede det som blir Halden og Aremark politistasjonsdistrikt. 

Skal få det til

– Jeg skjønner at en nedleggelse av et lensmannkontor setter følelser i sving og at aremarkingene kan være skeptiske, men jeg er sikker på at vi skal klare å få til en god polititjeneste i Aremark, sier Johannessen. 

Han mener fordelene ved nærpolitireformen veier opp for ulempene. 

– Tidligere var lensmannen alene om ting. Som en del av et miljø i Halden, så har man flere å spille på og man blir ikke så avhengig av enkeltpersoner. Jeg er veldig glad for at Monica Anstensen er med videre som politikontakt for Aremark og Halden. Det er en viktig rolle i den nye organisasjonen. Anstensen kjenner Aremark godt og skal også lede det videre forebyggende arbeidet i Halden og Aremark. Halden har noe å lære av Aremark på dette området, og Anstensen har nå fått et team som hun kan lede i dette arbeidet videre, sier Johannessen. 

(NB! Saken fortsetter under bildet!)

Bildet: Stasjonssjef Roger Johannessen (foran til venstre) lover at man skal få til en god polititjeneste i Aremark også etter nedleggelsen. her sammen med ordfører Geir Aarbu. Bak står en av politipatruljene som får Aremark som sitt område, bestående av Daniel Isaksen og Marie Røsnæs Mustorp. 

Roger Johannessen, politibil, ordfører og patrulje.jpg

Noe lenger utrykningstid

Politikontakten skal være bindeleddet mellom kommunene, næringslivet og politiet og Monica Anstensen vil ha tilstedeværelse i Aremark en gang i uka med kontorplass på rådhuset. 

– Jeg skal fortsette arbeidet med tverrfaglig samarbeid og forebygging. Jeg skal fortsette som MOT-coach og som politikontakt for Aremark skole. Sikkerheten til aremarkingene blir godt ivaretatt også etter nedleggelsen, selv om utrykningstiden kan bli noe lenger avhengig av hvor i Østfold den nærmeste politipatruljen befinner seg,  sier Anstensen.

Ville beholde lensmannen

Ordfører Geir Aarbu er skuffet over at det ikke lenger vil være en lensmann i Aremark kommune. 

– Dette er ikke en ønsket situasjon, og dette er noe vi har jobbet i mot politisk. Men nå er det vedtatt, og da må vi bare forholde oss til det. Jeg er nok mest bekymret for det forebyggende arbeidet. Det er viktig at det blir godt ivaretatt, men jeg er glad for å høre at Monica Anstensen skal fortsette med det arbeidet. Aller helst skulle vi jo hatt en egen lensmann her fortsatt, sier Aarbu. 

Namsmannsfunksjonen flyttes også til Halden, men Aremark skal fortsatt ha sitt eget forliksråd. 

Før jul skal det avholdes et politirådsmøte i Aremark. 

– Her skal vi i politiet i samarbeid med ordfører og rådmann utforme en skriftelig avtale om hva vi forplikter oss til å levere i Aremark, sier Johannessen. 

 

Tips ein ven Skriv ut