- Aremark skole er i gang med et digitalt løft

Jon Terje Stensrud og elev -digitalisering

Det er ikke bare skolebygget i Aremark som har fått et løft. Skolen er langt på vei i arbeidet med det digitale klasserommet, forteller IKT-veileder Jon Terje Stensrud.

I februar 2017 var det offisiell åpning av nye Aremark skole etter omfattende rehabilitering til en sum av i overkant av 40 millioner kroner. Men det er ikke bare skolebygningen som framstår som nyoppusset.

Landets beste

Det trådløse nettverket på skolen ble også oppgradert, noe som har bidratt til at arbeidet med å skape digitale klasserom har kunnet skyte fart.

-Nå har vi et av landets beste trådløse nettverk som også er tilgjengelig på barnehagen, på Furulund og på rådhuset, slik at elever og lærere kan bevege seg sømløst fra sted til sted og fremdeles ha nettilgang. Siden vi samarbeider med Halden, så kan vi også bruke det samme nettverket, når vi er i møter der. Det er en stor fordel, sier Jon Terje Stensrud.

Aremark skole var tidlig ute med å anskaffe smartboards – digitale klassetavler. Nå har alle klassetrinn/baser sin egen smartboard.

Jon Terje Stensrud - Smartboard.jpg

-Med smartboardene kjøpte vi også en opplæringspakke som har vært med på å sikre at de fleste lærerne har fått en innføring i både teknisk og pedagogisk bruk. I forbindelse med oppussingen, så kjøpte vi inn smartboards også til lærerværelset, voksenopplæringen og kunst og håndverk. De er i flittig bruk hos oss, forteller IKT-veilederen entusiastisk.

Aremark samarbeider med Halden om prosjektet «det digitale klasserommet».

Samarbeider med Halden

Jon Terje Stensrud skryter av samarbeidet med Halden.

-Jeg løser jo det meste selv, men det er veldig greit å ha et nettverk, når det butter. De er utrolig hjelpsomme og vi er på mange nyttige fellessamlinger.

-I dag får alle 8.klassinger i Aremark en laptop fra skolen. 7.klassingene har allerede fått sine utdelt nå rett før sommerferien. Målet er at alle elever ved skolen skal ha enten pc eller nettbrett. I Halden har alle førsteklassinger nettbrett og de får pc fra 3. klasse. Målet er noe tilsvarende i Aremark, men da trengs det mer penger, sier Stensrud.

IKT-veilederen prøver å skvise mest mulig ut av pengene skolen har til rådighet, så foreløpig har de klart å øke antall pc-er fra 4-5 per klasserom til 7-8 nå. I tillegg har skolen 16 nettbrett som brukes av 1. og 2.trinn hovedsakelig.

(Bildet: Malene Therese Bergstrøm er veldig fornøyd med å ha fått egen laptop til skolebruk)

Søt elev - digitalisering.jpg

Aremark skole holder på med en kartlegging av alt digital utstyr og læremidler.

Innkjøp skal målrettes med tanke på å innrede «det digitale klasserommet» i skoleåret 2018/19. Alle ansatte skal involveres og ukentlige fellessamlinger og planleggingsdager skal bidra til å skolere ansatte i digital kompetanse.

I den forbindelse har Aremark og Halden fått 1.389.000 kroner i tilskudd fra Fylkesmannen i Østfold til etterutdanning av lærere for å utvikle deres digitale kompetanse.

Imponert

-Her skal vi samarbeide med Høgskolen i Østfold om opplegg for lærerne. Kompetansen skal økes på klasseledelse i digitale klasserom. Samtidig er det viktig å få fram at det digitale ikke erstatter bøkene. Vi kan kombinere de læremidlene vi har med de digitale og bruke dem på nye måter. Det digitale og analoge er ikke motsetninger, men går hånd i hånd. Det finnes massevis av gratis produkter vi kan bruke som vi allerede har – som Office-programmer.

Stensrud er imponert over elevene og måten de håndterer sin digitale hverdag på.

-De er helt fantastiske, når de får muligheten til å prøve seg. De klarer å finne ut av ting som jeg ikke kan. Det er viktig for oss lærere å slippe litt opp og la de lære av hverandre.

Stensrud er ikke skremt av utviklingen.

-Det blir bare morsommere å jobbe som lærer synes jeg. Det er urolig artig med alle mulighetene man har i dag. Ingen dag er lik og jeg lærer noe nytt hver dag.

Ungdomsskolen i Aremark har godt med utstyr til å møte den digitale hverdagen.

-Men på barneskolen må det trykkes til litt og gjerne Også i barnehagen. Sier Stensrud.

Elever - digitalisering.jpg

- Deilig å slippe å skrive for hånd

7.klassingene på Aremark skole siter fordypet i en norsk-oppgave, da vi tar en tur innom deres digitale klasserom. Alle sitter med en laptop foran seg og smartboarden er klar til å fyres opp.

-Det er deilig å slippe å skrive for hånd. Da blir jeg ikke så sliten i håndleddet, sier Sebastian Johansen Wegne.

Malene Therese Bergstrøm er også fornøyd med å ha fått egen laptop til skolebruk.

-Det fungerer veldig bra. Jeg er glad for at vi har fått det. Jeg merker stor forskjell. Jeg bruker jo pc hjemme også, men ikke så mye til lekser foreløpig.

Tips ein ven Skriv ut