www.aremark.kommune.no

Velkommen til skolestart 20.august!

VELKOMMEN  TIL  SKOLESTART  AREMARK SKOLE  MANDAG  20. AUGUST!

  • 2.-10. trinn møter til vanlig tid, kl. 8.30.
  • 1.trinn møter kl.09.00.

Nytt av året er at 1.-7. trinn slutter kl. 12.00 hver onsdag. 

Bussene kjører fra skolen kl. 12.05.  Østkroken/Bjørkebekk kjører da samme buss.

Tips en venn Skriv ut