Hjem/Alle tjenester/Teknisk etat/Veinavn og adressering

Veinavn og adressering

Aeremark-skilt

Først ut med nye veiadresser

02.01.2017

Innbyggerne med adresse i Vestsia er er de første som tar i bruk nye veiadresser i 2017. 

Fakta om nye veinavn

25.01.2016

Adresser og skilt skal sørge for at alle på en lett og forståelig måte kan identifisere og finne frem til bygninger, atkomst til bygninger, boliger og andre objekter eller steder som det er viktig å finne frem til. Offisiell adresse tildeles i form av veiadresse og eventuelt bruksenhetsnummer (husnummer) og eventuell adressetilleggsnavn.