For å sikre jevn og god vannkvalitet til våre abonnenter, foretas med jevne mellomrom spyling og rengjøring av hovedvannledninger.

I tidsrommet fra og med 30.09 til og med 08.10 skal Aremark kommune spyle sine hovedvannledninger. Alle abonnenter som er tilknyttet kommunalt vann i Aremark kommune vil bli berørt i perioden.


Oppdatering 06.10.21:
Vi fortsetter med spyling av vannledninger i Aremark denne uken (uke 40). På grunn av vannlekkasjen forrige uke blir det endringer i hvilke områder kommunalteknikk jobber med. Alle abonnenter som er tilknyttet kommunalt vann i Aremark kommune vil bli berørt mens spylingen pågår.

Kommunalteknikk tar forbehold om at det kan komme endringer underveis. Vi beklager hvis dette medfører ulemper for beboerne i Aremark kommune.

Oppdatering 30.09.21:
Kommunalteknikk har oppdaget en vannlekkasje mellom Kasetjern og Blankeklev, og jobber nå med å utbedre feilen. Vannet blir derfor avstengt i en periode.


Vannet kan bli misfarget og trykket redusert eller borte i perioder. Vi anbefaler å koke vannet til bruk i mat og drikke.

Spylingen kan periodevis føre til misfarget vann og redusert vanntrykk. Når deler av vannledningsnettet har mistet trykket eller vann har vært borte en kortere eller lengre periode, øker risikoen for at forurenset vann kan komme inn i rørene. Det er årsaken til at du får anbefaling om å koke vannet som skal drikkes eller brukes til matlaging.

Du kan lese mer om kokeanbefaling på nettsiden til Folkehelseinstituttet.

Aremark kommune tar forbehold om at endringer kan forekomme. Oppdatert informasjon vil du finne her på kommunens nettsider, og på Facebook.