Rakkestad har henvendt seg til Aremark da de nå sitter med et vaksineoverskudd og har vansker med å fylle alle vaksinasjonstimene i uke 27 og 28. De har derfor tilbudt innbyggere i Aremark å komme til Rakkestad for å få vaksine der. 

Det jobbes nå gjennom helgen med å sende ut SMS med informasjon til alle som har meldt seg på til vaksinering i kommunen, og man kan da velge å melde seg på i Rakkestad eller bli stående på listen i Aremark og vente på tilbud her. Vi forventer å kunne tilby alle innbyggere i Aremark 1. dose innen midten av august. 

Tilbudet om vaksine i Rakkestad gjelder kun for dem som ikke har mottatt dose en enda, og de vil da også få dose to i Rakkestad. De som allerede har fått dose en i Aremark må vente på dose to i kommunen. 

Hvis du ikke har meldt deg på til vaksinasjon i kommunen tidligere, men likevel ønsker vaksine kan du også melde deg på i Rakkestad. 
Alle som ønsker vaksine der må registrere seg på Rakkestad kommunes hjemmesider, så blir man kontaktet med tidspunkt for vaksinasjon. 

Ordfører Håkon Tolsby er særdeles glad for vaksinesamarbeid med Rakkestad kommune. 
- Dette er en kjempegod nyhet for aremarkinger. Vi takker Rakkestad kommune for dette flotte tilbudet.

 

Vaksinebestilling i Rakkestad