Aremark kommune tilbyr koronavaksine til barn i aldersgruppen 5-11 år. Samtidig kan ungdom født 2003-2005 få dose 2.

Påmelding
Foreldre registrerer påmelding til vaksinering ved å sende SMS til vaksinetelefonen på nummer: 94 02 90 84.
Husk å skrive navn og fødselsdato. 

Vaksine til barn i aldersgruppen 5-11 år​. Vaksine er særlig aktuelt for:

  • Barn med kroniske sykdommer
  • Familier der barn har nær kontakt med personer med særlig behov for beskyttelse
  • Barn som har økt risiko fordi de skal flytte til eller oppholde seg i land med høyere smitterisiko eller dårligere tilgang til helsetjenester enn i Norge, eller barn som av andre grunner lever i en svært utsatt situasjon

Samtykke fra foresatte
Vaksinering er frivillig. De som har fylt 16 år er helserettslig myndig og kan samtykke til vaksinasjon selv. For barn som får tilbud om koronavaksine men ikke enda har fylt 16 år, må foresatte samtykke til vaksinering. Ved felles foreldreansvar må begge samtykke.