I forbindelse med den tragiske hendelsen på Stora Lee Camping 9.juli, er våre helsemedarbeidere tilgjengelig for samtaler. 

Hvis du har behov å snakke om hendelsen er du velkommen til å ta kontakt med oss. 

Vi nås via Aremark kommunes sentralbord på tlf: 69 19 96 00 mellom kl 9.00-11.00 og 12.00-15.00.