Hjem/Alle tjenester/Politikk og planer/Råd og utvalg/Ungdomsråd

Aremark Ungdomsråd (ARUNG)

Aremark ungdomsråd er ungdommens mulighet til å påvirke politikken i kommunen.

Medlemmer med mobilnummer og epostadresse:

Leder: (UM/3vgs) Camilla Glimsdal 46472623 cam.glims@hotmail.no

Nestleder: (1vgs) Simen Nordeng 94191743 Simen.nordeng@gmail.com
Yong Mentor: (3vgs) Malin Thomassen 95456887 Malin.thomassen@hotmail.com
Vara Ludvig Skrøvseth 96018486 09.ludvigjohannes@gmail.com
3 vgs Linnea Aspestrand 97778625 stinelinnea@live .no
2 vgs Hannah Emilie Holth 47940317 Hannah00@live.no
1 vgs Anna Aanonsen 46768570 Annaaanonsen01@gmail.com
Vara: Mats Jørgen Stensrud 94192544 Mats.jorgen.stensrud@gmail.com
10 trinn: Eirik M.Engen 92623313 Eirik.molvik.engen@gmail.com
Vara: Ole-Johan Rovedal 41233687
10 trinn: Stine H. Bønøgård 41182498 Stinehelen02@hotmail.com
Vara: Silje K. Lervik 95238388 siljelervik@hotmail.com
9 trinn: Daniel Borvik 93074335
Vara: Nils Oscar Buer 48843885
8 trinn: Ole Fredrik Naalum 90508409
Vara: Mathias Magnussen 47940332
 
Møteplan 2018: Ungdomsrådet skal ha møte i kommunestyresalen 17.april, 28.august og 27.november. Møtene starter klokken 17.

Reglement: 

Navn, formål og myndighetsområde:

Organets navn er Aremark Ungdomsråd (ARUNG)

Formålet er å gi ungdom i Aremark mulighet til medbestemmelse i kommunale saker og trening i medvirkning gjennom demokratiske kanaler, samt å øke ungdommens samfunnsengasjement.

ARUNG er et høringsorgan for kommunen i de saker som berører unge. De skal tale ungdommens sak i kommunen og fremme Aremarks kulturliv blant unge. Har en egen sum å råde over.

Sammensetning: ARUNG består av 10 representanter pluss 8 vara i alderen 13-19 år.

 • 2 fra 8 klasse med 2 vara
 • 2 fra 9 klasse med 2 vara
 • 2 fra 10 klasse med 2 vara
 • 2 fra videregående med en vara
 • En fra UM(ungmotivator)
 • En fra Yong Mentor med en vara

Blant disse velges en leder og en nestleder.

Valgperioden settes til 1 år.

Kontaktperson og sekretær:

Nina Krafft Skolleborg

Møtene i ARUNG:

 • Avholder møter minimum 2 ganger i året.
 • Alle vedtak gjøres med simpelt flertall, ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.
 • Skolens Elevråd kan fremme forslag til saker som bør behandles i møtet.
 • Ordfører/Rådmann og Ungdomsklubbleder har møte- og talerett.
 • Sekretær er møteleder i samarbeid med leder i ARUNG.
 • Protokoll fra møtene sendes rådets medlemmer og formannskap.
 • Reglementet kan endres av ARUNG.
Tips en venn Skriv ut