Hjem/Alle tjenester/Kommunen/Undersøkelse om kommunesammenslåing

3 av 4 er mot en sammenslåing av Aremark kommune og Halden kommune

Kommunevåpen til Aremark og Halden

Innbyggerundersøkelse - Kommunereformen 

Undersøkelse er gjennomført for Aremark kommune av Opinion AS juni 2016.

Et klart flertall av innbyggerne – 76% – er mot en sammenslåing av Aremark kommune og Halden kommune. 19% oppgir at de er for en slik sammenslåing, mens 5% sier at de ikke vet. Les mer om undersøkelsen i vedlagte dokument. 

Tips en venn Skriv ut