Hjem/Alle tjenester/Helse, omsorg og NAV/Trygghetsalarm

Trygghetsalarm

Kirsti Brynildsen
Kirsti Brynildsen

Kontaktperson: Kirsti Brynildsen

Telefon: 45637042

E-post: post@aremark.kommune.no 

Har du en helsetilstand og et hjelpebehov for tilsyn i forbindelse med dette, kan du søke om trygghetsalarm. Trygghetsalarmen er knyttet til en vaktsentral, som formidler kontakt videre til hjemmesykepleien. Kommunens personell rykker ut hele døgnet hvis alarmen går og du er i behov for hjelp.

Pris: Trygghetsalarmer (ikke mva-belagt)

  •  212 kr mnd, iht vedtatt budsjett 2019
  • I tillegg kommer kostnad på telefonregningen for et tellerskritt pr døgn for alarmkontroll.

Målgruppe

Eldre, funksjonshemmede og andre som kan ha behov.

Last ned søknad om helse- og omsorgstjenester her

Send søknaden til : Pleie og omsorg, Rådhuset, 1798 Aremark 

Saksbehandling

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om trygghetsalarm, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha  fullmakt PDF document .

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Normalt vil vi komme på hjemmebesøk for å foreta en kartlegging for vurdering / tildeling av tjenester. Deretter fattes det et vedtak med begrunnelse.

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Det er ingen klageadgang da det ikke er en lovpålagt tjeneste, men du kan komme med tilleggsopplysninger til saken og be om en ny vurdering. 

Lover

Trygghetsalarm er ikke en lovpålagt tjeneste, men kan ytes hvis du har et hjelpebehov som gir rett til tjenesten etter helse- og omsorgstjenesteloven.

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) § 3-2 - Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester
Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

Tips en venn Skriv ut