25. November   Planteregninger med søknad om tilskudd til tettere planting og supplering

 

1. Desember      Regninger med søknad om NMSK-tilskudd (ungskogpleie, markberedning)

 

18. Desember    Alle gjenværende regninger

 

18. Desember    Søknader om tilskudd fra rentemidlene