Helsedirektoratet understreker at det ikke er en plikt for norske kommuner å tilby test til personer som skal reise ut av landet. Disse skal bekoste testing selv, og kan henvises til private aktører for testing. Dersom kommunen allikevel ønsker å gi et testtilbud, f.eks. til sine egne innbyggere, står de fritt til det, så lenge det ikke går ut over kapasiteten til forskriftsbestemt eller anbefalt testing. 

Aremark kommune har pr. 29.12.21 et svært begrenset antall hurtigtester på lager, og må være restriktive i bruken av disse. Vi ønsker å tilby personer som er folkeregisterført i Aremark hurtigtester med bekreftelse, dersom de har tungtveiende behov for å reise til utlandet. En hurtigtest med bekreftelse vil koste kr. 500,- pr. person, og kan kun betales med VIPPS. Ved stor pågang vil tilbudet kunne avsluttes med umiddelbar virkning.