Aremark kommune har etter oppdrag fra Helsedirektoratet etablert testsenter for testing av Covid-19 i Bjørkebekk, senteret har vært i drift siden 8. januar. 

Bjørkebekk testsenter drives og finansieres av staten, og har som formål å:
  • Forebygge importsmitte ved testing av de som kommer fra utlandet ved innreise til Norge
  • Teste egne innbyggere ved symptomer eller annen mistanke om smitte av Covid-19
Sverige krever negativ koronatest før innreise. Det å foreta testing før man skal til Sverige er ikke en oppgave som tilligger Bjørkebekk testsenter. Dersom man skal til Sverige må man ta testen på forhånd, enten hos en privat leverandør eller hos hjemkommunens testsenter dersom de tilbyr dette. Aremark kommune tilbyr tjenesten til egne innbyggere mot et vederlag på kr. 500,-. 
Det er viktig å være klar over at en negativ test tatt ved Bjørkebekk testsenter ikke er en garanti for at man slipper inn i Sverige.  
 
Testsenteret i Bjørkebekk får stadig henvendelser fra innbyggere i andre kommuner om det er mulig å teste seg i Aremark, da de opplever lang ventetid for å kunne bli testet i egen kommune. Per i dag foreligger det ingen avtale mellom Halden og Aremark om dette, det er derfor ikke mulig for haldensere å bli testet i Aremark.