Nå kan barn og unge under 18 år slippe smittekarantene, hvis noen i klassen, barnehagen eller omgangskretsen er smittet, dersom de testes jevnlig. Bakgrunnen for endringene skal blant annet gi bedre forutsetninger for læring for barn og unge, og at de skal få en mest mulig normal barnehage- og skolehverdag. Husstandsmedlemmer, kjærester og tilsvarende nære kontakter til den smittede må fortsatt i karantene.

Dette gjelder:

  • Barn og unge under 18 år
  • Elever/studenter over 18 år i opplærings- og utdanningsvirksomheter
  • Kun smittekarantene, ikke innreisekarantene
  • Kun øvrige nærkontakter, ikke husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære kontakter til den smittede

Dersom testing i samsvar med retningslinjer ikke gjøres, må vanlig smittekarantene gjennomføres. Testing vil foregå ved koronatestsenter i Bjørkebekk.